Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 21-05-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
260


Informacja

Ogłoszenie ogólne
2019-05-20

Informacja dot. propozycji cenowych na wykonanie wyceny nieruchomości. Poniżej szczegóły.

więcej...


Spotkanie szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych

Ogłoszenie ogólne
2019-05-17

W dniu 21.05.2019 r. (wtorek) o godz. 15:30 w Publicznej Szkole Podstawowej - Szewna, ul. Langiewicza 3, 27-400 Ostrowiec Św., odbędzie się spotkanie obwodowych komisji wyborczych w Gminie Bodzechów. ...

więcej...


W DNIACH 3 i 4 CZERWCA 2019 r. WYDAWANE BĘDĄ ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE

Ogłoszenie ogólne
2019-05-17

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BODZECHOWIE INFORMUJE, IŻ W DNIACH 3 i 4 CZERWCA 2019 r. W GODZ. 8.00-13.00 WYDAWANE BĘDĄ ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 ...

więcej...


OGŁOSZENIE dla mieszkańców miejscowości Sudół

Ogłoszenie ogólne
2019-05-17

Zapraszam mieszkańców miejscowości Sudół do ubiegania się o dotację z budżetu Gminy na realizację prac związanych z budową podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze Gminy Bodzechów, do której ...

więcej...


Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Szewnie

Ogłoszenie ogólne
2019-05-14

OBWIESZCZENIE z dnia 08.05.2019 r. znak: TI-T.6733.8.2019.RJ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Na ...

więcej...


Pieniądze na funkcjonowanie Klubu Senior+

Ogłoszenie ogólne
2019-05-14

Gmina Bodzechów dostała 48 tysięcy złotych dofinansowania z rządowego programu na funkcjonowanie Klubu Senior+ w Bodzechowie. Umowę podpisali: wójt Jerzy Murzyn, skarbnik Urzędu Gminy Beata Gardynik oraz wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski. ...

więcej...


ZAPYTANIE OFERTOWE

Ogłoszenie ogólne
2019-05-14

Gmina Bodzechów zaprasza do składania propozycji cenowych na wykonanie wyceny nieruchomości celem ustalenia wzrostu wartości nieruchomości do naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycen nieruchomości oznaczonych ...

więcej...


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Ogłoszenie ogólne
2019-05-14

Wójt Gminy Bodzechów zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonych w miejscowości Szewna gm. Bodzechów. Zakres i przedmiot: Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w ...

więcej...


Kondolencje

Ogłoszenie ogólne
2019-05-13

Zastępcy Wójta Gminy Bodzechów Panu Romanowi Kaczmarskiego wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy składają Przewodniczący Rady Gminy Bodzechów Wiesław Cisek R a d n i Rady Gminy ...

więcej...


Kondolencje

Ogłoszenie ogólne
2019-05-13

Wyrazy głębokiego współczucia Zastępcy Wójta Gminy Bodzechów Panu Romanowi Kaczmarskiemu z powodu śmierci Mamy składają Wójt Gminy Bodzechów Jerzy Murzyn wraz ze współpracownikami

więcej...


IV Festiwalu Smaków w Tokarni

Ogłoszenie ogólne
2019-05-10

1 maja KGW Szwarszowice i KGW Bodzechów reprezentowały Gminę Bodzechów na IV Festiwalu Smaków w Tokarni. W tym roku na stołach królowały pierogi. Więc i na naszych stołach ich ...

więcej...


Budowa i przebudowa linii elektroenergetycznej SN 15kV w miejsc. Jędrzejów

Ogłoszenie ogólne
2019-05-10

OBWIESZCZENIE z dnia 08.05.2019 r. znak: TI-T.6733.7.2019.RJ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Na ...

więcej...


Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Bodzechów

Ogłoszenie ogólne
2019-05-09

Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Bodzechów dostępna pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCvvTPc6T4XjMZtlH41lRSlg/live Początek sesji 10.05.2019 r. o godz 8:00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzechowie. Materiały z poprzednich sesji dostępne są pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCvvTPc6T4XjMZtlH41lRSlg

więcej...


50 lat jednostki OSP w Miłkowie

Ogłoszenie ogólne
2019-05-09

Jubileusz pół wieku istnienia obchodziła jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłkowie. Rocznicowe spotkanie połączono z gminnymi obchodami Dnia Strażaka. Jubileusz rozpoczęło nabożeństwo w kościele parafialnym w Miłkowie. Wspólnie z delegacjami ...

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny