Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 21-07-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory uzupełniające

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
6051


Wakacyjne remonty w szkołach

Ogłoszenie ogólne
2019-07-19

Mimo, iż drobne naprawy i dbanie o estetykę w szkołach prowadzonych przez Gminę Bodzechów prowadzone są na bieżąco, to przerwa w nauce wykorzystana jest na remonty. Po dwumiesięcznym odpoczynku na ...

więcej...


Bloki w Bodzechowie będą docieplone

Ogłoszenie ogólne
2019-07-19

Na terenie Bodzechowa realizowany jest projekt „Rewitalizacja Bodzechowa szansą na rozwój gminy i poprawę komfortu życia mieszkańców” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Polega on między innymi na termomodernizacji ...

więcej...


Bezpłatna mammografia

Ogłoszenie ogólne
2019-07-17

Bezpłatna mammografia w technologii cyfrowej. Szczegóły poniżej.

więcej...


Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Chmielowie

Ogłoszenie ogólne
2019-07-17

OBWIESZCZENIE z dnia 12.07.2019 r. znak: TI-T.6733.9.2019.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Na podstawie art. 50 ...

więcej...


Spotkanie dot. ul. Bagno w Bodzechowie

Ogłoszenie ogólne
2019-07-17

24 lipca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Bodzechowie odbędzie się spotkanie dot. zmiany nazwy ulicy Bagno. Szczegóły poniżej.

więcej...


Rekrutacja do klasy VII dwujęzycznej na rok szkolny 2019/2020

Ogłoszenie ogólne
2019-07-16

Zarządzenie w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego... Szczegóły poniżej.

więcej...


OBWIESZCZENIE

Ogłoszenie ogólne
2019-07-12

OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BODZECHOWIE z dnia 12 lipca 2019 roku w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Na podstawie 14 ust. 1 uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z ...

więcej...


Drogi w Sudole i Nowej Dębowej Woli z dofinansowaniem

Ogłoszenie ogólne
2019-07-12

Dwie drogi zgłoszone przez Gminę Bodzechów zakwalifikowane zostały się do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Jedna z dróg znajduje się w Sudole. To odcinek o długości 250 metrów, ale bardzo ...

więcej...


Okręgowa Komisja Wyborcza wzywa do zgłaszania się dodatkowych kandydatów

Ogłoszenie ogólne
2019-07-12

OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BODZECHOWIE z dnia 8 lipca 2019 roku w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Na podstawie ~ 14 ust. I uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z ...

więcej...


Udane półkolonie

Ogłoszenie ogólne
2019-07-10

Blisko 150 dzieci z Gminy Bodzechów uczestniczyło w półkoloniach zorganizowanych przez szkoły w Szewnie, Sarnówku, Chmielowie, Bodzechowie, Szwarszowicach. Dla uczestników zajęć wakacyjnych przygotowano mnóstwo atrakcji, ciekawych wycieczek i zajęć na ...

więcej...


Festyn XII Letnie Spotkania z Folklorem

Ogłoszenie ogólne
2019-07-09

Festyn XII Letnie Spotkania z Folklorem 7 lipca 2019 Wólka Bodzechowska Więcej zdjęć w galerii.

więcej...


Budowa i przebudowa linii elektroenergetycznej w Jędrzejowie

Ogłoszenie ogólne
2019-07-08

OBWIESZCZENIE z dnia 02.07.2019 r. znak: TI-T.6733.7.2019.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Na podstawie art. 50 ...

więcej...


Zespół Szkół Publicznych w Sarnówku na Memoriale im. J. Kusocińskiego w Chorzowie

Ogłoszenie ogólne
2019-07-08

Grupa 11 osób z grupy biorącej udział w programie SKS wyjechała do Chorzowa na wspólne kibicowanie polskim lekkoatletom na 65 Orlen Memoriale Janusza Kusocińskiego na Stadionie Śląskim. Głównym celem spotkania ...

więcej...


Budowa linii kablowej elektroenergetycznej w Nowej Dębowej Woli

Ogłoszenie ogólne
2019-07-08

OBWIESZCZENIE z dnia 26.06.2019 r. znak: TI-T.6733.13.2019.RJ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Na ...

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny