Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 17-10-2017r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2600


Sondaż rynku

Ogłoszenie ogólne
2017-10-10

Gmina Bodzechów zaprasza Państwa do określenia szacunkowej wartości usługi "Promocja projektu" dla projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III" Szczegóły dostępne w pliku

więcej...


Z wizytą w Radio Ostrowiec

Ogłoszenie ogólne
2017-10-10

Uczniowie z klasy piątej Publicznej Szkoły Podstawowej w Chmielowie, w czwartek 28 września, odwiedzili Radio Ostrowiec. Zamierzonym celem wyprawy do radia było poznanie pani Magdy Jurkowskiej i przeprowadzenie z ...

więcej...


VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w Chmielowie

Ogłoszenie ogólne
2017-10-10

VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Chmielowie Po raz siódmy na świecie i po raz drugi w szkole w Chmielowie obchodzono Światowy Dzień Tabliczki ...

więcej...


Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Ogłoszenie ogólne
2017-10-10

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej czynnym i emerytowanym nauczycielom, pedagogom i wszystkim osobom zatrudnionym w placówkach oświatowych na terenie Gminy Bodzechów składamy podziękowania za codzienną pracę z dziećmi i młodzieżą, za Państwa trud ...

więcej...


Obwieszczenie o budowie przepompowni wody pitnej wraz z instalacją elektryczną w Podszkodziu

Ogłoszenie ogólne
2017-10-10

OBWIESZCZENIE z dnia 09.10.2017 r. znak: TI-T.6733.30.2017.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym Na podstawie art. 50 ...

więcej...


OGŁOSZENIE

Ogłoszenie ogólne
2017-10-10

OGŁOSZENIE Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Gminy Bodzechów na podstawie art. 17, ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę ...

więcej...


Obwieszcznie o rozbudowie istniejącej linii SN 15 kV w Bodzechowie

Ogłoszenie ogólne
2017-10-05

OBWIESZCZENIE z dnia 04.10.2017 r. znak: TI-T.6733.33.2017.RJ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. Na ...

więcej...


Ostrzeżenie meteorologiczne - SILNY WIATR

Ogłoszenie ogólne
2017-10-05

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 70 Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/2 Obszar województwo świętokrzyskie Ważność (cz. urz.) od godz. 18:00 dnia 05.10.2017 do godz. 05:00 dnia 06.10.2017 Przebieg Prognozuje ...

więcej...


SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA - zrób pierwszy krok

Ogłoszenie ogólne
2017-10-05

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA - zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej. Szczegóły poniżej.

więcej...


Informacja dla hodowców drobiu

Ogłoszenie ogólne
2017-10-03

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachować szczególną ostrożność... Szczegóły poniżej.

więcej...


OGŁOSZENIA

Ogłoszenie ogólne
2017-10-03

Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Gminy Bodzechów na podstawie art. 17, ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. ...

więcej...


Obwieszczenie o budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w Starej Dębowej Woli

Ogłoszenie ogólne
2017-09-26

OBWIESZCZENIE z dnia 26.09.2017 r. znak: TI-T.6733.31.2017.RJ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym Na ...

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny