Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 22-08-2017r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
5741


Obwieszczenie o budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w Szewnie

Ogłoszenie ogólne
2017-08-18

OBWIESZCZENIE z dnia 17.08.2017 r. znak: TI-T.6733.28.2017.RJ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. ...

więcej...


DOŻYNKI POWIATOWE

Ogłoszenie ogólne
2017-08-17

Starosta Ostrowiecki Zbigniew Duda oraz Wójt Gminy Bodzechów Jerzy Murzyn zapraszają na DOŻYNKI POWIATOWE 27 sierpnia 2017 r. w Bodzechowie

więcej...


„PARAGEDON – FESTIWAL AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”.

Ogłoszenie ogólne
2017-08-17

W dniu 16.09.2017 r. na Stadionie Lekkoatletycznym i terenach do niego przyległych w Kielcach odbędzie się „Paragedon – Festiwal aktywności ruchowej dla osób niepełnosprawnych”. Partnerami naszego przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski Województwa ...

więcej...


Festyn w Chmielowie 6 SIERPNIA 2017 w Chmielowie

Ogłoszenie ogólne
2017-08-11

W sierpniowe, niedzielne popołudnie Chmielów tętnił radością, muzyką, śpiewem, konkursami podczas festynu rodzinnego zorganizowanego z inicjatywy sołtysa Krzysztofa Kubickiego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Naczelnikiem Grzegorzem Pożogą. Pomysłodawcy już ...

więcej...


Ogłoszenie o III przetargu ofertowym

Ogłoszenie ogólne
2017-08-08

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/ 91/2017 Wójta Gminy Bodzechów z dnia 27.07.2017 r. Ogłoszenie o III przetargu ofertowym 1. Wójt Gminy Bodzechów ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż następującego wyposażenia: lp nazwa ilość wycena rzeczoznawcy ...

więcej...


Konsultacje społeczne dotyczące zmiany nazw ulic położonych na terenie gminy Bodzechów

Ogłoszenie ogólne
2017-08-03

Zarządzenie Nr IV 92 2017 - w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic położonych na terenie gminy Bodzechów. Zarządzenie do pobrania Zarządzenie Nr IV/92/2017

więcej...


Obwieszczenie o budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędna infrastrukturą

Ogłoszenie ogólne
2017-08-01

OBWIESZCZENIE z dnia 31.07.2017 r. znak: TI-T.6733.24.2017.RJ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym Na ...

więcej...


INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500 +) I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Ogłoszenie ogólne
2017-07-28

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500 +) 1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od 1 sierpnia danego roku. 2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o ŚW ...

więcej...


INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASIŁKÓW RODZINNYCH

Ogłoszenie ogólne
2017-07-28

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASIŁKÓW RODZINNYCH 1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są od dnia 1 sierpnia danego roku. 2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia ...

więcej...


INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW ORAZ ZAŁĄCZANYCH DOKUMENTÓW

Ogłoszenie ogólne
2017-07-28

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW ORAZ ZAŁĄCZANYCH DOKUMENTÓW 1. W składanych wnioskach o świadczenie wychowawcze oraz świadczenia rodzinne prosimy o wcześniejsze UZUPEŁNIENIE danych podstawowych takich jak: • Dane wnioskodawcy • Skład rodziny ( Imię, nazwisko, nr PESEL, ...

więcej...


Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie ogólne
2017-07-25

Zawiadomienie o wyborze oferty na "Wykonanie projektu remontu budynku Ośrodka Zdrowie w Bodzechowie" Poniżej szczegóły.

więcej...


Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie ogólne
2017-07-25

Zawiadomienie o wyborze oferty na "Informatyzację Ośrodka Zdrowie w Bodzechowie" Poniżej szczegóły.

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny