Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 19-11-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
205


Urząd Gminy Bodzechów poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko ELEKTROMONTER

Ogłoszenie ogólne
2018-11-19

Urząd Gminy Bodzechów z/s w Ostrowcu Św., ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: ELEKTROMONTER Miejsce pracy: teren Gminy Bodzechów Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie ...

więcej...


OGŁOSZENIE

Ogłoszenie ogólne
2018-11-15

Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Gminy Bodzechów na podstawie art. 17, ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę ...

więcej...


Projekt „Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej” w Gminie Bodzechów

Ogłoszenie ogólne
2018-11-13

Projekt „Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej” wystartował 1 listopada 2016 roku, jego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców 41 gmin województwa świętokrzyskiego i śląskiego. Na bezpłatnych kursach w ramach Latającej Akademii ...

więcej...


W ZSP w Szewnie nie ma tygodnia bez działania

Ogłoszenie ogólne
2018-11-13

Szkoła w Szewnie to placówka prężnie działająca nie tylko w ramach edukacji. Każdego tygodnia w szkole dziej się coś godnego uwagi. Zbiórki harcerskie, które prowadzone są od początku roku szkolnego ...

więcej...


Niepodległa do Hymnu - włącz się w ogólnopolskie śpiewanie 11 listopada

Ogłoszenie ogólne
2018-11-08

W 2018 świętujemy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku ze zbliżającą się datą 11 listopada - jedną z najważniejszych w naszej historii - Biuro Programu "Niepodległa" zaprasza do ...

więcej...


Obwieszczenie

Ogłoszenie ogólne
2018-11-06

Obwieszczenie o uchyleniu inwestycji celu publicznego. Szczegóły poniżej.

więcej...


Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn40 w Szewnie

Ogłoszenie ogólne
2018-11-06

OBWIESZCZENIE z dnia 02.11.2018 r. znak: TI-T.6733.19.2018.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Na podstawie art. 50 ...

więcej...


Termomodernizacja gminnych budynków

Ogłoszenie ogólne
2018-11-06

Na realizacje inwestycji Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach projektu RPSW.03.03.00-26-0003/16 pn.:„ Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania ...

więcej...


OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Ogłoszenie ogólne
2018-11-05

GMINA BODZECHÓW z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Reja 10 ogłasza przetarg pisemny (zbieranie ofert) Na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Star 266, rok produkcji 1980, zbiornik na wodę o pojemności ...

więcej...


Aktywny udział ZSP w Szewnie w projekcie Akademia Obywatelska 1918

Ogłoszenie ogólne
2018-11-05

Projekt, w który zaangażowała się szkoła wymagał wielu działań na kilku płaszczyznach. Rozpoczął się w październiku ubiegłego roku, aby przez cały rok młodzież szkolna przygotowywała się do obchodów 100-lecia niepodległości. ...

więcej...


Zaproszenie - 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

Ogłoszenie ogólne
2018-11-05

Wójt Gminy Bodzechów serdecznie zaprasza na uroczyste obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę 11 listopada 2018 r - BODZECHÓW godz. 1100 Msza Święta w Kościele pw. ...

więcej...


Informacja

Ogłoszenie ogólne
2018-10-30

Ostrowiec Św. dn. 30.10.2018 r. Szanowni Państwo Urząd Gminy Bodzechów informuje, że w odpowiedzi na obwieszczenie o przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Star 266 zostały złożone dwie oferty: • DJ. MET. – ...

więcej...


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Ogłoszenie ogólne
2018-10-29

Wójt Gminy Bodzechów zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonych w miejscowości Wólka Bodzechowska gm. Bodzechów. Zakres i przedmiot: Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu ...

więcej...


Wizyta klasy IV i V z ZSP w Sarnówku w „Kąciku Edukacji Ekologicznej”

Ogłoszenie ogólne
2018-10-26

W ramach projektu „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii” uczniowie klasy IV i V wraz z wychowawcami Marzeną Szyszko i Beatą ...

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny