Dzis jest 23-09-2014r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wybory uzupelniające do Senatu 07.09.2014

Wybory Samorządowe

Kandydat na ławnika

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Oferty inwestycyjne

Urząd Gminy Bodzechów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Zespół Oświatowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Inne plikiwww.bip.bodzechow.wrota-swietokrzyskie.pl

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1205195


Cennik opłat za przewóz osób i bagażu, biletów okresowych oraz wykaz osób uprawnionych do ulg

Ogłoszenie ogólne
2014-09-19

OSOBY UPRAWNIONE DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW W KOMUNIKACJI POZAMIEJSKIEJ (KOMERCYJNEJ) MPK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim Obowiązuje od dnia 01.09.2014 roku Osoby uprawnione do korzystania z JEDNORAZOWYCH ULGOWYCH przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego ...

więcej...


I N F O R M A C J A

Ogłoszenie ogólne
2014-09-19

Wójt Gminy Bodzechów informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów tj. w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Mikołaja Reja 10, na okres od dnia 17-09-2014r. do 09-10-2014r. został ...

więcej...


Kondolencje

Ogłoszenie ogólne
2014-09-19

Wyrazy głębokiego współczucia Pani Jolancie Łukaszewskiej z powodu śmierci Ojca składają Wójt Gminy Bodzechów Jerzy Murzyn oraz pracownicy Urzędu Gminy Bodzechów

więcej...


Festyn profilaktyczny „Razem pokonamy przeciwności”

Ogłoszenie ogólne
2014-09-19

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Miłkowie w ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bodzechowie zorganizowało w dniu 14.09.2014r festyn profilaktyczny „Razem pokonamy przeciwności”. W występie artystycznym zaprezentowali się uczniowie ...

więcej...


UWAGA producenci owoców i warzyw!!!

Ogłoszenie ogólne
2014-09-18

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w całym kraju trwają kontrole plantacji upraw zgłoszonych przez producentów w powiadomieniach. Kontrole są jednym z etapów wynikających z realizacji procedury dotyczącej wsparcia UE dla ...

więcej...


Obwieszczenie o „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sarnówek Duży...

Ogłoszenie ogólne
2014-09-17

WÓJT GMINY BODZECHÓW Ostrowiec Św. , dn. 17.09.2014 r. OG.6220.5.2014 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BODZECHÓW z dnia 17 września 2014 r. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 ...

więcej...


Obwieszczenie o budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podszkodzie

Ogłoszenie ogólne
2014-09-17

WÓJT GMINY BODZECHÓW Ostrowiec Św. , dn. 17.09.2014 r. OG.6220.4.2014 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BODZECHÓW z dnia 17 września 2014 r. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 ...

więcej...


INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Ogłoszenie ogólne
2014-09-15

Przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie naszej gminy i opłacają koncesje w ratach, informujemy iż termin zapłaty III raty upływa dnia 30 września (wtorek). Prosimy o ...

więcej...


Sondaż rynku

Ogłoszenie ogólne
2014-09-15

Ostrowiec Św. dnia 15.09.2014 r. W związku z realizacją projektu ,,Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego gminy Bodzechów” Gmina Bodzechów udzieli zamówienia na,, Opracowanie dokumentacji technicznej dla ...

więcej...


OSIĄGNIĘCIA YOUNGSTERÓW W GMINIE BODZECHÓW

Ogłoszenie ogólne
2014-09-08

Gimnazja w Bodzechowie już piąty rok biorą udział w programie Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej o nazwie Youngster. Uczniowie klas trzecich mają możliwość uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego. ...

więcej...

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Zespół Oświatowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny