Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 18-12-2017r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
229


Petycja

Ogłoszenie ogólne
2017-12-15

Na petycję udzielono odpowiedzi w dniu 15 grudnia. Odpowiedź została przesłana na adres email wskazany w petycji Petycja---tutaj---

więcej...


Petycja

Ogłoszenie ogólne
2017-12-15

Na petycję udzielono odpowiedzi w dniu 8 grudnia. Odpowiedź została przesłana na adres email wskazany w petycji Petycja---tutaj---

więcej...


IV Gminny Kiermasz Przedświąteczny „Bliżej Betlejem” w Bodzechowie

Ogłoszenie ogólne
2017-12-14

W niedzielę 3 grudnia w Publicznej Szkole Podstawowej im. Walentego Stefańskiego już po raz czwarty odbył się Gminny Kiermasz Przedświąteczny „Bliżej Betlejem” organizowany pod patronatem Wójta Gminy Bodzechów - Jerzego ...

więcej...


Ogłoszenie

Ogłoszenie ogólne
2017-12-14

OGŁOSZENIE Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Gminy Bodzechów na podstawie art. 17, ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę ...

więcej...


Ogłoszenie

Ogłoszenie ogólne
2017-12-14

OGŁOSZENIE Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Gminy Bodzechów na podstawie art. 17, ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę ...

więcej...


Ogłoszenie

Ogłoszenie ogólne
2017-12-14

OGŁOSZENIE Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Gminy Bodzechów na podstawie art. 17, ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę ...

więcej...


Ogłoszenie

Ogłoszenie ogólne
2017-12-14

OGŁOSZENIE Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Gminy Bodzechów na podstawie art. 17, ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę ...

więcej...


Mobilny system powiadamiania i ostrzegania „BLISKO”

Ogłoszenie ogólne
2017-12-13

Wójt Gminy Bodzechów zaprasza do korzystania z bezpłatnego mobilnego systemu powiadamiania i ostrzegania „BLISKO”. Informujemy o: - aktualnych sprawach dotyczących mieszkańców - zagrożeniach i niebezpieczeństwach - istotnych utrudnieniach i awariach - imprezach kulturalnych i sportowych - ...

więcej...


Ogłoszenie

Ogłoszenie ogólne
2017-12-13

Zapraszam mieszkańców Magonii do ubiegania się o dotację z budżetu Gminy na realizację prac związanych z budową podłączeń do sieci kanalizacyjnej na obszarze Gminy Bodzechów, do której prawo przysługuje osobom ...

więcej...


Ogłoszenie dla hodowców zwierząt gospodarskich

Ogłoszenie ogólne
2017-12-13

Przypomnienie o obowiązku dokonywania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia. Szczegóły poniżej.

więcej...


Ciekawe lekcje przyrody w szkole w Bodzechowie

Ogłoszenie ogólne
2017-12-11

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Walentego Stefańskiego w Bodzechowie w roku szkolnym 2017/2018 realizowany jest projekt „Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej” przy wsparciu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska ...

więcej...


Podziękowania za organizację IV GMINNEGO KIERMASZU BOŻONARODZENIOWEGO W BODZECHOWIE

Ogłoszenie ogólne
2017-12-11

Wójt Gminy Bodzechów oraz dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzechowie składają serdeczne podziękowania Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzechowie z siedzibą w Szewnie, wszystkim uczestnikom, wystawcom, rodzicom oraz osobom zaangażowanym w organizację IV GMINNEGO KIERMASZU ...

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny