Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 10-07-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
18150


Budowa gazocigu redniego cinienia w miejscowoci Godzielin

Og�oszenie og�lne
2020-07-08

OBWIESZCZENIE z dnia 03.07.2020 r. znak: TI-T.6733.14.2020.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. Na podstawie art. 50 ...

więcej...


Budowa gazocigu redniego cinienia w miejscowoci Chmielw

Og�oszenie og�lne
2020-07-08

OBWIESZCZENIE z dnia 06.07.2020 r. znak: TI-T.6733.13.2020.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. Na podstawie art. 50 ...

więcej...


Budowa gazocigu redniego cinienia w miejscowoci Szewna

Og�oszenie og�lne
2020-07-08

OBWIESZCZENIE z dnia 03.07.2020 r. znak: TI-T.6733.12.2020.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. Na podstawie art. 50 ...

więcej...


Wyniki prby sprawnociowej

Og�oszenie og�lne
2020-07-08

Poniej wyniki prby sprawno¶ciowej kandydatw do klasy sportowej. Szczegy poniej.

więcej...


Do 8 lipca trwa nabór na rachmistrzów spisowych

Og�oszenie og�lne
2020-07-06

W związku z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego 2020 od 15 czerwca do 8 lipca 2020 roku trwa nabór na rachmistrza spisowego. Jesteś zainteresowany? Zgłoś się do naszego Urzędu Gminy. Informacja o ...

więcej...


Aktywni seniorzy

Og�oszenie og�lne
2020-07-03

W klubie Senior + w Bodzechowie nie ma przerwy wakacyjnej. Seniorzy, za zachowaniem wszelkich reżimów sanitarnych, aktywnie spędzają letnie dni. Członkowie Klubu biorą udział w zajęciach rehabilitacyjnych, z rękodzielnictwa, ...

więcej...


Akcja Gaszyn Challenge dla Łukasza Książka

Og�oszenie og�lne
2020-07-03

Urząd Gminy Bodzechów dziękuje KGW Sarnówek za nominację w ramach akcji Gaszyn Challenge dla Łukasza Książka. Nominujemy: Referat Gospodarki Komunalnej w Szewnie oraz Hutnicze Koło Łowieckie "Dudek". Zebraliśmy dla Łukasza ...

więcej...


Bezpiecznie pracujesz - wypadku nie spowodujesz

Og�oszenie og�lne
2020-07-01

K O N K U R S Bezpiecznie pracujesz – wypadku nie spowodujesz REGULAMIN KONKURSU §1 TEMAT I CEL KONKURSU 1. Konkurs pod hasłem: "Bezpiecznie pracujesz – wypadku nie spowodujesz” 2. Celem Konkursu ...

więcej...


Budowa elektroenergetycznej linii kablowej w miejscowości Denkówek

Og�oszenie og�lne
2020-07-01

OBWIESZCZENIE z dnia 16.06.2020 r. znak: TI-T.6733.16.2020.RJ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Na ...

więcej...


Pomoc suszowa dla utrzymujących stawy hodowlane – wnioski od środy

Og�oszenie og�lne
2020-07-01

Rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi w 2019 r. ponieśli straty w chowie lub hodowli ryb słodkowodnych, będą mogli ubiegać się w ARiMR o wsparcie. 1 lipca 2020 r. ...

więcej...


Ośmioklasiści sprawdzili swoją wiedzę

Og�oszenie og�lne
2020-07-01

Egzamin ósmoklasisty - nie przypadkiem mówi się o nim jako o 'małej maturze'. To pierwszy tak poważny sprawdzian w życiu młodych ludzi, którzy będą przed sobą mieli jeszcze zdanie ...

więcej...


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie

Og�oszenie og�lne
2020-07-01

OBWIESZCZENIE z dnia 24.06.2020 r. znak: TI-T.6733.10.2020.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. Na podstawie art. 50 ...

więcej...


Prba sprawnoci fizycznej do klasy sportowej

Og�oszenie og�lne
2020-06-26

Prba sprawnoci fizycznej do klasy sportowej. Szczegy poniej.

więcej...


Zakończenie roku w ZSP w Szewnie.

Og�oszenie og�lne
2020-06-26

Rok szkolny 2019/2020 będzie z pewnością zapamiętany przez pokolenia. W sytuacji pandemii zakończenie nauki musiało odbyć się w niekonwencjonalny sposób. Uczniowie w maseczkach starający się przestrzegać dystansu społecznego odbierali świadectwa. ...

więcej...

Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny