Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 02-04-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp




www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
359


Najważniejsze zmiany dla beneficjentów/ wnioskodawców ARiMR w czasie epidemii.

Ogłoszenie ogólne
2020-04-02

Najważniejsze zmiany dla Wnioskodawców oraz Beneficjentów otrzymujących wsparcie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa związane z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. ...

więcej...


Informacja

Ogłoszenie koronawirus
2020-04-02

W związku z koniecznością natychmiastowego podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej tym wirusem na terenie Gminy Bodzechów, a także ...

więcej...


Komunikat meteorologiczny

Ogłoszenie ogólne
2020-03-31

w sprawie występowania przymrozków do 2 kwietnia 2020. Szczegóły poniżej.

więcej...


Kondolencje

Ogłoszenie ogólne
2020-03-30

Panu Wiesławowi Gruszka starszemu wizytatorowi Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy składają Wójt Gminy Bodzechów Jerzy Murzyn oraz dyrektorzy szkół z Gminy Bodzechów

więcej...


APLIKACJA KWARANTANNA DOMOWA ZAINSTALUJ!

Ogłoszenie koronawirus
2020-03-30

WYSŁANIE ZDJĘCIA ZAMIAST WIZYTY POLICJANTÓW JESTEŚ OBJĘTY KWARANTANNĄ DOMOWĄ? ZAINSTALUJ NA SWOIM TELEFONIE SPECJALNĄ APLIKACJĘ MINISTERSTWA CYFRYZACJI Szczegóły poniżej.

więcej...


Kondolencje

Ogłoszenie ogólne
2020-03-30

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci byłego długoletniego pracownika Urzędu Gminy Bodzechów Pani Jadwigi Baki Rodzinie oraz najbliższym wyrazy szczerego współczucia składają Wójt Gminy Bodzechów Jerzy Murzyn wraz ze współpracownikami

więcej...


Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie

Ogłoszenie ogólne
2020-03-30

OBWIESZCZENIE z dnia 19.03.2020 r. znak: TI-T.6733.10.2020.RJ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym- gminnym ...

więcej...


Polecenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2020 roku

Ogłoszenie koronawirus
2020-03-27

w sprawie podejmowania działań informacyjnych. Szczegóły poniżej.

więcej...


Polecenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2020 roku

Ogłoszenie koronawirus
2020-03-27

w sprawie zamknięcia placówek edukacyjnych w związku z epidemią COVID-19 Szczegóły poniżej.

więcej...


Aplikacja Kwarantanna Domowa

Ogłoszenie koronawirus
2020-03-27

Zapoznaj się z ulotką dotyczącą aplikacji Kwarantanna Domowa. Szczegóły poniżej.

więcej...


Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Bodzechów

Ogłoszenie ogólne
2020-03-27

Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Bodzechów dostępna pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCvvTPc6T4XjMZtlH41lRSlg/live Początek sesji 31.03.2020 r. o godz. 13:00 w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzechowie. Materiały z poprzedniej sesji dostępne są pod adresem:

więcej...


Akcja #ZaporaDlaKoronawirusa

Ogłoszenie koronawirus
2020-03-27

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim zachęca do udziału w akcji #ZaporaDlaKoronawirusa. Szczegóły poniżej.

więcej...


Dziękujemy, że jesteście…

Ogłoszenie ogólne
2020-03-26

- Dzień Kobiet w ZSP w Sarnówku W murach Zespołu Szkół Publicznych w Sarnówku odbyło się uroczyste spotkanie poświęcone Kobietom, mieszkankom lokalnej społeczności. Święto kobiet uświetniła obecność gości, wśród których znaleźli ...

więcej...


Ulotki informacyjne dotyczące kwarantanny

Ogłoszenie koronawirus
2020-03-23

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. przesłał ulotki informacyjne dot. kwarantanny. Szczegóły poniżej.

więcej...





Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl





Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny