Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 16-09-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
6655


Będzie połączenie z Broniszowic do Ostrowca

Ogłoszenie ogólne
2019-09-13

Na terenie Gminy Bodzechów utworzona zostanie linia zbiorowego transportu komunikacyjnego. Decyzja o przywróceniu połączenia, jest podyktowana wejściem w życie rządowej ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. ...

więcej...


P o d z i ę k o w a n i e

Ogłoszenie ogólne
2019-09-13

W imieniu własnym, Rady Sołeckiej i mieszkańców składam podziękowanie Panu Jerzemu Murzynowi Wójtowi Gminy Bodzechów i Jego Współpracownikom za wszelką pomoc i wsparcie w organizacji tegorocznych Dożynek Gminnych ...

więcej...


Budowa linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV dwutorowej w Sudole

Ogłoszenie ogólne
2019-09-12

OBWIESZCZENIE z dnia 09.09.2019 r. znak: TI-T.6733.16.2019.RJ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Na ...

więcej...


PODZIĘKOWANIE

Ogłoszenie ogólne
2019-09-12

W imieniu własnym i władz samorządowych Gminy Bodzechów pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się w organizacje tegorocznego Gminnego Święta Plonów w dniu 7 września 2019 roku w Nowej ...

więcej...


Informacja

Ogłoszenie ogólne
2019-09-12

Informacja Głównego Inspektoratu Weterynarii w sprawie zasad przemieszczania świń w związku z występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF) Szczegóły poniżej.

więcej...


Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Bodzechów

Ogłoszenie ogólne
2019-09-11

Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Bodzechów dostępna pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCvvTPc6T4XjMZtlH41lRSlg/live Początek sesji 12.09.2019 r. o godz 8:00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzechowie. Materiały z poprzedniej sesji dostępne są pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCvvTPc6T4XjMZtlH41lRSlg

więcej...


Informacja

Ogłoszenie ogólne
2019-09-10

Świetlica Środowiskowa zaprasza do składania ofert na zajęcia dodatkowe oraz indywidualne konsultacje Więcej informacji na BIP Świetlica Środowiskowa gminy Bodzechów 1. Zajęcia informatyczne http://bip.sejmik.kielce.pl/969-2019-rok/7579-ogloszenie-o-zamowieniu-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi-zajecia-z-informatyki.html 2. Zajęcia z języka angielskiego http://bip.sejmik.kielce.pl/969-2019-rok/7580-ogloszenie-o-zamowieniu-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi-zajecia-z-jezyka-angielskiego.html 3. Zajęcia teatralno-muzyczne http://bip.sejmik.kielce.pl/969-2019-rok/7581-ogloszenie-o-zamowieniu-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi-zajecia-teatralno-muzyczne.html 4. Indywidualne konsultacje prawnicze http://bip.sejmik.kielce.pl/969-2019-rok/7582-ogloszenie-o-zamowieniu-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi-indywidualne-konsultacje-prawnicze.html 5. ...

więcej...


W podzięce za rolniczy trud - dożynki w Nowej Dębowej Woli

Ogłoszenie ogólne
2019-09-09

Rolnicy z Gminy Bodzechów podziękowali za tegoroczne plony. Gospodarzem gminnych dożynek była Nowa Dębowa Wola. Święto plonów rozpoczęło uroczyste nabożeństwo w intencji rolników, celebrowane w kościele parafialnym w Sarnówku. Po ...

więcej...


Pan Antoni Wójcik z Kosowic skończył sto lat

Ogłoszenie ogólne
2019-09-09

Antoni Wójcik to najstarszy mężczyzna w Gminie Bodzechów. Stulatek wychował czterech synów, doczekał się 11 wnuków i 10 prawnuków. Pan Antoni mieszka ze swoim synem w Kosowicach. Niecodzienny jubileusz stał ...

więcej...


XVII Święto Pieczonego Ziemniaka

Ogłoszenie ogólne
2019-09-09

WÓJT GMINY BODZECHÓW ...

więcej...


Dożynki Gminne w Nowej Dębowej Woli - 7 września 2019 r.

Ogłoszenie ogólne
2019-09-06

Wójt Gminy Bodzechów serdecznie zaprasza na DOŻYNKI GMINNE sobota - 7 września 2019 r. NOWA DĘBOWA WOLA Część oficjalna: • 12:30 –uroczysta Msza Dożynkowa w Kościele Św. Antoniego w Sarnówku Dużym w intencji rolników Część artystyczno-rekreacyjna w swobodnej ...

więcej...


Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Mój Prąd”

Ogłoszenie ogólne
2019-09-06

Uprzejmie informujemy iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Mój Prąd”. Cel programu: Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej ...

więcej...


Rowerem do Świrny

Ogłoszenie ogólne
2019-09-06

Gmina Bodzechów ze Starostwem Powiatowym w Ostrowcu Św. zamierzają wspólnie sfinansować regulację stanu prawnego odcinka drogi powiatowej od granic miasta do Świrny. W planach jest również współfinansowanie dokumentacji i wybudowanie ...

więcej...


Ogólnopoiska akcja profilaktyki raka piersi - Łqczy Nas Kobiecość

Ogłoszenie ogólne
2019-09-06

Po mammografii 7 kobiet śpi spokojnie, a 1 ma szansę na wyleczenie. Wykonaj badanie i otrzymaj prezent. Bezpłatne badanie mammograficzne przeznaczone jest dla kobiet w wieku 50-69 lat. raz na 2 lata. Jeśli ...

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny