Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 17-01-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1242


Zaproszenie na spotkanie dotyczące montażu i finansowania instalacji fotowoltaicznych

Ogłoszenie ogólne
2020-01-17

Wójt Gminy Bodzechów zaprasza mieszkańców na spotkanie dotyczące montażu i finansowania instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej. Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek 21 stycznia 2020 r. w budynku szkoły w ...

więcej...


Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie ogólne
2020-01-17

Zapytanie ofertowe - wykonanie ekspertyzy biegłego / specjalisty w zakresie elektroniki, radiokomunikacji i telekomunikacji ruchomej Szczegóły poniżej.

więcej...


INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Ogłoszenie ogólne
2020-01-17

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ...

więcej...


W DNIACH 27 i 28 STYCZNIA 2020 r. WYDAWANE BĘDĄ ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE

Ogłoszenie ogólne
2020-01-15

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BODZECHOWIE INFORMUJE, IŻ W DNIACH 27 i 28 STYCZNIA 2020 r. W GODZ. 8.00-13.00 WYDAWANE BĘDĄ ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 ...

więcej...


Kolejne wsie z kanalizacją

Ogłoszenie ogólne
2020-01-15

Korzystanie przez Gminę ze środków unijnych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej, sukcesywnie poprawia standardy życia. Na uwagę zasługuje również pomoc samorządu dla tych, którzy decydują się na podłączanie swoich posesji ...

więcej...


E-recepta już obowiązuje. Jak to działa?

Ogłoszenie ogólne
2020-01-14

E-recepta stała się 8 stycznia 2020 roku obowiązkowa. Pacjent u lekarza zamiast tradycyjnej papierowej recepty z pieczątką otrzyma na karteczce4-cyfrowy kod, który wraz z numerem PESEL wystarczy, by wykupić przepisane ...

więcej...


Uczniowie pomagają zwierzętom

Ogłoszenie ogólne
2020-01-14

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Walentego Stefańskiego w Bodzechowie włączyli się w akcję "Gwiazdka dla zwierzaka", która miała na celu kształtowanie postawy empatii do zwierząt oraz podejmowanie działań poprawiających ciężki ...

więcej...


Kondolencje

Ogłoszenie ogólne
2020-01-13

Panu Arkadiuszowi Bąkowi Radnemu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wyrazy współczucia z powodu śmierci TATY składają Wójt Jerzy Murzyn wraz ze współpracownikami i radnymi Rady Gminy Bodzechów

więcej...


Budowa obiektu infrastruktury technicznej telefonii komórkowej w miejscowości Świrna

Ogłoszenie ogólne
2020-01-13

OBWIESZCZENIE z dnia 13.01.2020 r. znak: TI-T.6733.11.2018.RJ O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu administracyjnym o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. ...

więcej...


Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych z programu "Mój Prąd"

Ogłoszenie ogólne
2020-01-10

Szanowni Państwo - Mieszkańcy Gminy Bodzechów Informuję Państwa, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach programu „Mój Prąd”. Z programu mogą ...

więcej...


Dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne z programu "Mój Prąd"

Ogłoszenie ogólne
2020-01-10

Informacja o dofinansowaniu na instalacje fotowoltaiczne z programu "Mój Prąd". Szczegóły poniżej.

więcej...


Orszak Trzech Króli w Miłkowie

Ogłoszenie ogólne
2020-01-09

Już po raz drugi w historii miłkowskiej parafii uliczkami Miłkowa i Rżuchowa przeszły barwne korowody, które zostały prowadzone przez mieszkańców. W rolę trzech królów wcielili się: Jan Maj z Miłkowa, ...

więcej...


Do 31 stycznia złóż informację o wyrobach zawierających azbest

Ogłoszenie ogólne
2020-01-08

Przypominamy o obowiązku składania przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest. Właściciel nieruchomości, jako osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, na której wykorzystywane są wyroby zawierające azbest, jest zobowiązany do: • Corocznego ...

więcej...


KOLĘDOWANIE W WÓLCE BODZECHOWSKIEJ

Ogłoszenie ogólne
2020-01-07

Grupa Kobiet Aktywnych i Pani Sołtys Jagoda Hamera z Wólki Bodzechowskiej zorganizowała dla mieszkańców bardzo sympatyczne wydarzenie. W niedzielne, wczesne popołudnie 5 stycznia spotkano się przy kapliczce i ...

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny