Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 02-04-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
369Cztery poldery uchronią przed powodzią

Ogłoszenie ogólne
2020-02-07

Jest ogromna szansa, że jeszcze w tym roku ruszy budowa czterech suchych polderów na terenie gminy Bodzechów. Ich zadaniem będzie ochrona mieszkańców Swirny, Mychowa, Jędrzejowic i dzielnicy Częstocice przed zalewaniem przez rzekę Modłę.

Budowa suchych zbiorników w dorzeczu Modły zyskała pozytywną rekomendację unijnej inicjatywy JASPERS. Oznacza to, że inwestycja, na którą czekają od wielu lat mieszkańcy Świrny, Mychowa, Jędrzejowic oraz ostrowieckiej dzielnicy Częstocice, może otrzymać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Zapowiedzi są takie, że budowa polderów ruszy jeszcze w tym roku.

- Jest to oczywiście bardzo dobra wiadomość. Jednak, według mnie bardzo wolno odbywa się ten proces. Przypomnę, że od kiedy wspólnie z ówczesnym wiceprezydentem Ostrowca Jarosławem Górczyńskim podjęliśmy działania w celu opracowania dokumentacji i koncepcji, minęła blisko dekada. Na dokumentację i odszkodowania dla mieszkańców za wykup terenów wydane zostało około 1,5 mln złotych, a polderów zalewowych jak nie było, tak nie ma. Co roku mieszkańcy Świrny, Jędrzejowic, Mychowa czy dolnej części Ostrowca Św. z niepokojem w okresie wiosennym i letnim spoglądają w niebo, w obawie przed opadami deszczu- przypomina wójt Jerzy Murzyn i dodaje, że są wszelkie pozwolenia, które mają określony termin ważności i aby się nie okazało, że potrzebne będą kolejne.- A to z pewnością spowolni budowę polderów, na które z niecierpliwością czekamy.

Inwestycja będzie realizowana przez PGW Wody Polskie i zakłada na Przedsięwzięcie obejmie budowę wzdłuż Modły systemu czterech suchych budowie czterech zbiorników przeciwpowodziowych, których zadaniem będzie zretencjonowanie odpływów wywołanych nawałnicami. W ramach projektu planuje się także regulację rzeki oraz dopływu spod Mychowa, przebudowę i remonty przepustów na rzece oraz podwyższenie ujściowego odcinka lewego wału przeciwpowodziowego. Całkowity koszt zadania to 18 mln 530 tys. zł, zaś kwota unijnego dofinansowania – 15 mln 750 tys. zł.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny