Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 02-04-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
323Sieć gazowa w Wólce Bodzechowskiej i Przyborowiu coraz bliżej

Ogłoszenie ogólne
2020-02-07

W 2019 roku Urząd Gminy wspólnie z sołtysami i radnymi zorganizowali wypełnianie ankiet, w których mieszkańcy wyrażali chęć podłączenia swoich domostw do sieci gazowej. Ankiety zostały przesłane do PGNiG, która dokonała ich oceny pod względem ekonomicznym i technicznym, co jest podstawą wydania decyzji o wykonaniu gazociągu.

- Otrzymaliśmy już opinię, z której jasno wynika że na dzień dzisiejszy spółka jest zainteresowana wykonać inwestycję w Wólce Bodzechowskiej i Przyborowiu. Jeśli chodzi o Sudół i Magonie to są na styku opłacalności- wyjaśnia wójt Gminy Bodzechów.
Jerzy Murzyn wskazuje, że Gmina będzie rozmawiała z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na tym terenie oraz z mieszkańcami, aby zdecydowali się na podłączenie gazu ziemnego.

- Zachęcam też mieszkańców innych miejscowości, aby pobierali ankiety ze strony internetowej spółki gazowniczej lub gminy, wypełnili je i wysłali na adres PGNiG w Kielcach- dodaje włodarz Gminy Bodzechów.

W przypadku Wólki Bodzechowskiej i Przyborowia, prowadzone są przeliczenia techniczne i jest duże prawdopodobieństwo, że inwestycja wejdzie do realizacji.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny