Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 27-05-2016r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Wybory ławników

Tereny inwestycyjna

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrpwww.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
13591Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie...

Ogłoszenie kulturalne
2009-11-27

Gminna Biblioteka Publiczna w Szewnie zorganizowała w klasach 0 w Publicznej Szkole Podstawowej w Szewnie konkurs plastyczny „Najpiękniejsze wiersze Juliana Tuwima". Sześciolatki pod opieką swoich wychowawców Elżbiety Oszczypały i Anny Paci przygotowały prace plastyczne, których tematem były wiersze Juliana Tuwima. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 24 listopada. Komisja w składzie Barbara Warzycka, Iwona Lipka , Elżbieta Oszczypała, Anna Pacia przyznała: 1 miejsce - Klaudii Gierczak i Dawidowi Zabawskiemu, 2 miejsce - Magdalenie Cybuli, Igorowi Turbakiewiczowi, 3 miejsce - Adrianowi Raczyńskiemu, Paulinie Hyc. Wyróżnienia specjalne otrzymali: Wiktoria Kaptur, Dagmara Bociek, Kacper Nadbrzuchowski, Karol Rzepka, Paulina Adamska. Główne nagrody powędrowały do zwycięzców i wyróżnionych, natomiast pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia. Wiersze J. Tuwima są ciągle lubiane i czytane przez dzieci. Świadczy o tym nie tylko liczne uczestnictwo sześciolatków w konkursie ale także doskonała znajomość utworów poety, czego dowodem było wspólne czytanie i recytowanie wierszy przez dzieci i panie Iwonę Lipkę oraz Barbarę Warzycką.
Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Zespół Oświatowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl
Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny