Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 23-05-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
868Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie...

Ogłoszenie kulturalne
2009-11-27

Gminna Biblioteka Publiczna w Szewnie zorganizowała w klasach 0 w Publicznej Szkole Podstawowej w Szewnie konkurs plastyczny „Najpiękniejsze wiersze Juliana Tuwima". Sześciolatki pod opieką swoich wychowawców Elżbiety Oszczypały i Anny Paci przygotowały prace plastyczne, których tematem były wiersze Juliana Tuwima. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 24 listopada. Komisja w składzie Barbara Warzycka, Iwona Lipka , Elżbieta Oszczypała, Anna Pacia przyznała: 1 miejsce - Klaudii Gierczak i Dawidowi Zabawskiemu, 2 miejsce - Magdalenie Cybuli, Igorowi Turbakiewiczowi, 3 miejsce - Adrianowi Raczyńskiemu, Paulinie Hyc. Wyróżnienia specjalne otrzymali: Wiktoria Kaptur, Dagmara Bociek, Kacper Nadbrzuchowski, Karol Rzepka, Paulina Adamska. Główne nagrody powędrowały do zwycięzców i wyróżnionych, natomiast pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia. Wiersze J. Tuwima są ciągle lubiane i czytane przez dzieci. Świadczy o tym nie tylko liczne uczestnictwo sześciolatków w konkursie ale także doskonała znajomość utworów poety, czego dowodem było wspólne czytanie i recytowanie wierszy przez dzieci i panie Iwonę Lipkę oraz Barbarę Warzycką.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny