Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 28-04-2017r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1604Szkoły w Gminie BodzechówPubliczne Przedszkola, Publiczne Szkoły Podstawowem,
Publiczne Gimnazja i Zespoły Szkół PublicznychZespół Szkół Publicznych w Szewnie
Publiczne Przedszkole i Publiczna Szkoła Podstawowa

Szewna, ul. Langiewicza 3, 27-400 Ostrowiec Św.


dyr. mgr Małgorzata Turczyńska
z-ca dyr. mgr Dorota LasekTelefon:

Fax:

Mail:

(041) 265-60-70

(041) 265-39-44

zspszewna@wp.plZespół Szkół Publicznych w Sarnówku
Publiczne Przedszkole i Publiczna Szkoła Podstawowa

Sarnówek Duży 11, 27-400 Ostrowiec Św.


dyr. mgr Hanna DzióbkaTelefon:

Mail:

(041) 262-09-89

sarnowek@poczta.onet.plZespół Szkół Publicznych w Bodzechowie
Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum

ul. Szkolna 12, 27-420 Bodzechów


dyr. mgr Konrad Żelazowski
z-ca dyr. mgr Krystyna ŻurekTelefon:

Mail:

(041) 265-36-49

zspbodzechow@gmail.comPubliczna Szkoła Podstawowa w Chmielowie

Chmielów, ul. Spacerowa 2, 27-400 Ostrowiec Św.


dyr. mgr Teresa BąbelTelefon:

Mail:

(041) 260-07-34

pspchmielow@gazeta.plPubliczna Szkoła Podstawowa w Szwarszowicach

Szwarszowice 20a, 27-400 Ostrowiec Św.


dyr. mgr Joanna StawiarzTelefon:

Fax:

Mail:

(041) 334-16-77

(041) 248-41-90

szwarszowice@wp.plPubliczna Szkoła Podstawowa w Miłkowie

Miłków, ul. Szkolna 13, 27-400 Ostrowiec Św.


dyr. mgr Teresa GałkaTelefon:

Mail:

(041) 265-42-54

pspmilkow@interia.plPubliczne Gimnazjum w Szewnie

Szewna, ul. Langiewicza 3, 27-400 Ostrowiec Św.


dyr. mgr Irena FarynaTelefon:

Mail:

(041) 265-41-25

szewnagim@wp.plProjekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projektu pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny